0
Florentýna - Cover

Florentýna

Hörbuchdownload - Kane a Abel, Sprecher: Jan Stastný

14,99 €
(inkl. MwSt.)

Download

Hörbuch-Download
Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9788726491388
Umfang: 736.44 MB
Auflage: 1. Auflage 2022
Hörbuch
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
DRM: Nicht vorhanden

Beschreibung

Florentýna Rosnowská je ambiciózní ¸ena s pevnou vlí a velkým ¸ivotním snem stát se první prezidentkou Spojených stát. Jejím otcem není nikdo jiný ne¸ Abel Rosnowski, polský pisthovalec, se kterým se tenái mohli seznámit v Archerov pedchozí knize Kane a Abel. Kdy¸ se Abel dozví, ¸e se Florentýna zamilovala do Richarda syna Abelova úhlavního nepítele, bohatého bankovního magnáta Williama Kana je zásadn proti.Florentýna si jde ov¨em za svým a i pes otcv nesouhlas se za Richarda provdá. Te se musí postavit na vlastní nohy. Vybuduje sí maloobchodních prodejen, prosadí se ve spolenosti a zane koketovat s vysokou politikou. eká ji v¨ak je¨t celá ada peká¸ek osobní problémy, politické intriky i neekané ¸ivotní ztráty. Podaí se jí promnit své sny ve skutenost? A za jakou cenu?Florentýna je napínavým pokraováním úsp¨ného bestselleru Kane a Abel.Jan ¦astný je eský herec a dabér, známý napíklad ze seriál Slunená, Ordinace v r¸ové zahrad nebo Poji¨ovna ¨tstí. Podílel se na dabování mnoha film a seriál, svj hlas asto propjuje napíklad Antoniu Banderasovi, Michaelu Keatonovi nebo Colinu Firthovi. Za dabing ¨panlského filmu Bolest a sláva obdr¸el v roce 2020 Cenu Franti¨ka Filipovského v kategorii Nejlep¨í mu¸ský herecký výkon.-

Autorenportrait

Jeffrey Archer je britský bestsellerový autor a bývalý politik. Vystudoval univerzitu v Oxfordu a stal se poslancem Parlamentu, lenem Snmovny lord a také zástupcem pedsedy Konzervativní strany. Jeho politická kariéra skonila skandálem a od té doby se Archer naplno vnuje psaní po celém svt se dosud prodalo více ne¸ 275 milion výtisk jeho knih.Jeho nejslavnj¨ím dílem je zejm sedmidílná "Cliftonova kronika" a proslulý román "Kane a Abel", který obsadil první píku v ¸ebíku bestseller listu New York Times a podle nho¸ byla natoena populární minisérie s Peterem Straussem a Samem Neillem v hlavních rolích.Po uvznní za kivé svdectví v roce 2001 napsal Jeffrey Archer vysoce oceovanou tídílnou kni¸ní sérii nazvanou "Vzeský deník" ("Peklo", "Oistec" a "Ráj") inspirovanou vlastními zá¸itky a voln strukturovanou podle Dantovy Bo¸ské komedie.